Ja pots consultar les tendències poblacionals de les papallones diürnes a les Illes Balears!

Des de l’any 1994, el Catalan BMS va iniciar el seu seguiment de papallones diürnes, on les Illes Balears hi participen amb un total aproximat de 23 transsectes (i sumant!) arreu de l’Arxipèlag.

Fins ara, les dades s’analitzaven de forma conjunta amb les de la resta de transsectes dels Països Catalans, fins que enguany s’ha habilitat al seu espai web la tendència de les diverses espècies de papallones diürnes a les Balears, que, tot i ubicar-se a la regió mediterrània àrida, les seves dinàmiques poblacionals a les Illes poden esser molt diferents a les de la resta de continent.

Però…què és una tendència poblacional?

Bàsicament, una tendència poblacional és l’increment mitjà anual d’una problació o grup d’individus, que, a les fitxes d’espècies, podrem consultar a nivell regional o a nivell de tots els transsectes del projecte CBMS. Amb aquesta eina, podrem consultar en quin estat es troben les poblacions de papallones diürnes de Balears, i si aquestes estàn en creixement, decreixement, o constants.

Exemple de tendència poblacional corresponent a Gonepteryx cleopatra amb la pestanya de Balears seleccionada. Font: catalanbms.org

A les Illes Balears, hi conviuen prop de 30 espècies de papallones, de les quals el seguiment Catalan BMS en té registres de tendències de 16 d’aquestes.

Per observar les tendències de cada espècie a Balears podeu consultar el web del Catalan BMS, o accedir als accessos directes de just aquí abaix. Just entrar dins la fitxa d’una espècie, hi trobareu diversos gràfics amb els resultats de les dades recollides fins a l’actualitat. Al gràfic de Tendència poblacional hi podreu seleccionar la pestanya Balears tal i com es mostra a la figura.

Lampides boeticus

Comments are closed