Projecte: Estudi dels heteròcers del Parc Natural de Sa Dragonera

Al llarg de 2020 vàrem realitzar un estudi sobre els lepidòpters al Parc Natural de sa Dragonera, un illot al sudoest de Mallorca que està protegit enterament i que acull valors naturals d’

En el cas de les papallones diürnes, l’objectiu principal era obrir camí per a instal·lar un seguiment de les seves poblacions al parc natural, amb la intenció, per tant, de poder repetir el protocol establert any rere any. En el cas dels lepidòpters nocturns, també es volia explorar la possibilitat d’establir-ne un seguiment però, sobretot, es volia augmentar el coneixement que es té d’aquest grup al parc.

La importància de fer un seguiment a llarg termini de les papallones diürnes radica bàsicament en poder conèixer amb precisió els canvis d’abundància de les papallones per poder avaluar de manera científica els canvis que estan patint el seus hàbitats i les seves causes. És essencial que els gestors del patrimoni natural puguin disposar de mecanismes que els permetin diagnosticar quin és l’estat dels sistemes naturals i valorar la idoneïtat de les mesures adoptades per tal d’afavorir-los.

Pel que fa les papallones nocturnes o Heteròcers, la situació és sensiblement diferent, ja que el nombre d’espècies és molt més elevat i, alhora, han rebut menys atenció a les nostres latituds. Tot i així, a les Balears s’hi han fet diversos estudis a les dues últimes dècades, que en bona part han sorgit del TAIB (PN s’Albufera, RN s’Albufereta, PN ses Salines, RRNN Es Vedrà…) però també de l’AEN i actualment el grup de recerca d’Ecologia Interdisciplinària de la Universitat de les Illes Balears (Serra de Tramuntana, PN de Mondragó…). L’objectiu de la feina a Dragonera va estar més enfocat a augmentar el coneixement sobre el grup i també recollir dades sobre la seva ecologia, molt desconeguda encara.

Els resultats del seguiment de papallones diürnes han estat un poc inesperats. En els 11 mostrejos que s’han fet al llarg dels mesos de 2020 en que s’ha pogut visitar Dragonera, s’han trobat molt poques papallones, tant pel que fa la seva diversitat com pel que respecta la seva abundància. En total s’ha comptabilitzat un total de 48 exemplars, pertanyents a 10 espècies de ropalòcers. També s’han registrat 1 espècie d’heteròcer de vol diürn i 1 espècie de libèl·lula.

L’estudi de papallones nocturnes ha tingut molt bons resultats. S’han capturat 1986 individus al llarg de les 4 campanyes realitzades, dels quals s’han identificat la gran majoria. En total han sortit 159 espècies, de les quals 98 són noves pel parc, el que suposa un increment notable respecte les 86 llistades fins ara (114%).

Si sumem les espècies ja conegudes de les prospeccions realitzades a anys passats amb les noves cites d’enguany, a Dragonera s’han inventariat un total de 184 espècies d’heteròcers, una xifra gens despreciable per una illa d’aquesta mida.

Pel que fa la comunicació i divulgació del projecte, vàrem publicar diversos posts explicant troballes i mostrant fotos de les diferents campanyes al parc. També es va celebrar una activitat oberta el públic el 19 de setembre, en la que van participar una vintena de persones que vàren poder conèixer les papallones de més a prop. Finalment, es va elaborar una proposta de tríptic sobre el món dels lepidòpters a petició de la direcció del parc.