S’han analitzat una base de dades de registres sistemàtics de papallones nocturnes de 20 anys continus, per a generar resultats científics que aportin evidències dels efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes insulars mediterranis i, així, contribuir amb informació de primera mà a afrontar els reptes que suposa aquest context de canvi.

A més, els resultats que es generin també es tractarien amb un enfocament educatiu, de manera que es volen presentar com a producte materials didàctics que acostin d’una manera atractiva i dinàmica aquesta informació a escolars i altres sectors poblacionals.

Es tracta, llavors, d’una proposta que vol connectar directament ciència amb educació, perquè es creu fermament en què cal fer esforços per a minorar aquest buit que existeix entre ambdues.

Els materials didàctics a lliurar en finalitzar l’estudi seran enfocats a poder ser usats en diferents nivells escolars, tant d’educació corrent com especial, ja que seran de base senzilla i versàtil, amb un component alt de necessitat d’acompanyament per part del docent i/o educador per a guiar el seu ús.