QUI SOM

L’associació TAIB

L’Associació TAIB està integrada per un grup de persones inquietes i amants de la natura, que tenim com a objectius principals seguir contribuint al coneixement dels hàbitats, la fauna i la flora; explorar formes de gestionar espais que estiguin en harmonia amb els processos naturals; i apropar els temes ambientals a la societat per a facilitar que tot tipus de persones es puguin implicar en el camí cap a un futur en equilibri. El principal àmbit d’actuació són les Illes Balears, tot i el nostre enfoc inclou també tot l’estat.

L’entitat es va fundar l’any 2007 arrel del projecte TAIB, una iniciativa que es va desenvolupar al Parc Natural de s’Albufera des de 1989 fins 2016, la qual consistia en l’estudi del canvi global des de la perspectiva local d’una zona humida envoltada de pressió humana. L’acció del projecte es basava sobretot en la celebració de camps d’estudi anuals en els que es reunien expertes a nivell internacional i joves amb ganes d’aprendre, amb l’objectiu d’abordar tant un programa de seguiment ecològic com estudis puntuals. Un grup de joves que hi vàrem participar, decidirem aterrar el projecte a les Balears amb la fundació de l’Associació TAIB, ampliant els objectius i l’àmbit d’actuació.

El projecte TAIB: “The Albufera International Biodiversity group”

Originalment el projecte va ser enginyat i creat per Max Nicholson mitjançant l’organització de voluntariat i conservació, Earthwatch Europe, però des de l’any 1997 el projecte es va anar mantenint gràcies a la generositat d’un equip de científics/ques internacionals que voluntàriament cedien el seu temps i esforç de manera desinteressada per a la realització del projecte. El projecte TAIB estava format per un equip de científics/ques i persones de distinta procedència que estimen la natura, arribades del Regne Unit, Mallorca, Espanya i d’altres parts d’Europa amb l’objectiu d’observar i documentar els efectes del canvi global en una zona humida mediterrània, avaluar les contribucions de la gestió que es feia de l’espai natural i fer aportacions amb base científica per a millorar aquesta gestió.

Al manco dos cops a l’any, diverses persones de l’equip es reunien per a realitzar seguiments d’hàbitats i d’espècies indicadores i també l’anàlisi funcional de l’ecosistema a través d’estudis dissenyats per a tal fi. Una de les innovacions del projecte era que aquestes trobades inlcoien persones que anaven a aprendre: joves, gestors d’altres espais naturals, tant de Balears com d’Espanya i altres països. Així, a s’Albufera hi tenien lloc camps científics de formació, en els quals s’aprenien aspectes sobretot pràctics d’estudi de la natura colze a colze amb experts/es en diversitat de temes, alhora que es prenien valuoses dades any rere any i s’augmentava el coneixement de la biodiversitat i ecologia de l’espai.