The Albufera International Biodiversity group

Originalment el projecte va ser enginyat i creat per Max Nicholson mitjançant l’organització de voluntariat i conservació, Earthwatch Europe, però des de l’any 1997 el projecte s’ha anat mantenint gràcies a la generositat d’experts/es internacionals, els quals voluntàriament cedeixen el seu temps i esforç de manera desinteressada per a la realització del projecte. El TAIB esta format per un equip de científics i persones de distinta procedència que estimen la natura, arribades del Regne Unit, Mallorca, Espanya i d’altres parts d’Europa amb l’objectiu d’avaluar els efectes d’un sistema de gestió de la biodiversitat i de certs agents ambientals, avaluar les contribucions d’aquesta gestió així com altres factors (incloent-hi en canvi climàtic) i donar consells amb base científica a la gestió de l’espai. Això s’aconsegueix mitjançant el constant seguiment d’espècies indicadores i l’anàlisi funcional de l’ecosistema a través d’estudis dissenyats per a tal fi. El projecte s’ha especialitzat an realitzar camps de formació de voluntaris, fet que ha suposat un guany inusual en bases de dades a un molt baix cost.